18. 6. 2016 se účastníme akce Veggie Parade

Veggie Parade je mezinárodní oslava etického způsobu života, pořádaná každý rok v různých metropolích. Jejím cílem je vnést …mezi širokou veřejnost informace o pravé povaze zneužívání zvířat, odhalovat zákulisí dnešních farem a velkochovů a nabídnout etické řešení tohoto dalekosáhlého problému; upozorňovat na nespravedlivé zacházení se zvířaty a mluvit o zbytečnosti jejich umírání v nejširším kontextu. I v Praze chceme oslavit hodnoty soucitu, nenásilí a úcty k životům všech tvorů této planety.

Continue reading „18. 6. 2016 se účastníme akce Veggie Parade“

Protest proti cirkusu se zvířaty

Dne 3.6.2016 se v 16:00 sejdeme v Praze na Černém Mostě abychom vyjádřili svůj nesouhlas s cirkusy se zvířaty a s využívám zvířat cirkusem Andres.

Proč jsme proti cirkusům se zvířaty?
Zvířata jsou v cirkusech držena ve špatných a jim velmi nevyhovujících podmínkách. Mají málo prostoru k pohybu a jsou často přepravována z místa na místo. Zvířata jsou od mladého věku tvrdě cvičena k nepřirozeným úkonům a jsou nucena vystupovat při ohlušující hudbě před mnoha lidmi v silně osvícených prostorech, což je pro ně velmi stresující. Při výcviku jsou často úžívany velmi kruté metody a zvířata jsou bolestivě trestána. V cirkusech navíc drží převážně zvířata divoká, nedomestikovaná, která jsou přirozeně zvyklá obývat teritoria o velké rozloze, přežívání v cirkusu je pro ně tedy opravdu týráním.
V mnoha státech či jednotlivých městech jsou již cirkusi se zvířaty zakázány. Je na čase, aby se k těmto státům přidala i Česká republika. Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas s týráním zvířat pro lidskou zábavu. Přijďte s námi ukázat, že nesouhlasíte se zneužíváním zvířat v cirkusech.

Pro bližší informace o akci sledujde událost na FB

bolest je bolest
strach je strach
krev je krev

„Miluji (všechna) zvířata“ – jste speciesista?

Většina lidí zná diskriminaci, rasismus, sexismus, všeobecně nadřazenost na základě rasy, náboženského vyznání, pohlaví nebo etnika. Lidé zaručují lidská práva zákony a ústavou, společnost si je vědoma ochrany jednotlivců a jejich základních práv a bezpečnosti. Diskriminace na základě druhu je všeobecnému povědomí mnohem více  vzdálena . Většina lidí si není vědoma existence speciesismu, jehož projevy jsou okolo nás každý den v každé oblasti lidského života a životního prostředí. Speciesismus je  forma diskriminace a nadřazenosti založené na druhové odlišnosti a týká se zvířat a mimolidských bytostí. Je založený na myšlence, že lidská rasa je nadřazená všem ostatním druhům na tomto světě a naší planetě. A tak přesto, že se většina lidí a společností dnes snaží o ukončení diskriminace ostatních lidských bytostí, speciesismus je stále velmi silně zakořeněn v současné společnosti. Je ohrožován pouze malou, ale stále rostoucí, minoritní skupinou veganů a aktivistů za práva zvířat a osvobození zvířat od nadvlády lidské rasy.
Continue reading „„Miluji (všechna) zvířata“ – jste speciesista?“

Každý má své jméno

Každý má své jméno / provokativní demonstrace

2.5.2016, dva dny před dnem památky obětí holocaustu, předvedli v Izraeli aktivisté z organizace 269 Life šokující uměleckou demostraci, která se konala blízko „Yad Vashem“, oficiálního památníku obětí holocaustu.Akce měla za cíl ukázat veřejnosti podobnost mezi holocaustem Židů a holocaustem zvířat. Měla za cíl otevřít oči lidí tak, aby viděli hrůzy, které zvířata prožívají každý den v různých odvětvích lidského průmyslu. Nazýváme se osvícenou společností, ale nedaří se nám vidět podobnosti: zvířata jsou cítící bytosti, která si uvědomují sama sebe. Jejich osobnosti jsou však vymazány. Zvířata jsou očíslována, oddělena od svých rodin a zmasakrována po desítkách a tisícech milionů. Přepravována strašnými způsoby na jatka. Vyděláváme na jejich utrpení, zneužíváme každý centimetr jejich těla, včetně jejich tuku a kůže.

Continue reading „Každý má své jméno“

Veggie Náplavka Summer 2016

Přijďte oslavit 1. května na pražskou Náplavku, kde se bude odehrávat velká veggie akce. Kromě toho, že nás můžete navštívit na našem stánku, tak si můžete užít také spoustu veganských dobrot, nakoupit veganskou kosmetiku či obuv. 
Akce bude mít bohatý program, spoustu workshopů i přednášek a bude se promítat film Cowspiracy. 

Continue reading „Veggie Náplavka Summer 2016“

Izrael – veganský národ

Veganství se v Izraeli rozrůstá rychleji, než v jiných zemích. Důvody, jež k tomu mohou vést, můžete zhlédnout v následujícím krátkém videu, další informace potom v článcích níže. 

Sílícího veganství v Izraeli si všimli také novináři z BBC News, překlad krátkého článku si můžete přečíst v následujících odstavcích. 
 

Continue reading „Izrael – veganský národ“

Světový den laboratorních zvířat

24. dubna je světovým dnem laboratorních zvířat. Po celém světě se za zavřenými dveřmi dějí otřesné pokusy na nevinných bytostech. Po celém světět jsou zvířata bolestivě týrána, pálena, oslepována, nutí je inhalovat jedovaté splodiny, jsou infikována chorobami a na závěr toho všeho jsou zabita, pitvána a vyhozena jako bezcenné odpadky.
Nezapomeňte na tato zvířata, šiřte povědomí o testování na nich a naučte se, jak se přestat podílet na jejich utrpení.

Continue reading „Světový den laboratorních zvířat“

Delfíni mluví jazykem, který jim pomáhá ve společném řešení problémů

U delfínů skákavých bylo pozorováno jakési jektání během spolupráce při řešení složitých hlavolamů – to naznačuje, že mají jistý jednoúčelový typ vokalizace určený k řešení problémů.
Continue reading „Delfíni mluví jazykem, který jim pomáhá ve společném řešení problémů“

Aukce obrazů Respect Life 269

POZOR, POZOR! Máte jedinečnou příležitost zúčastnit se aukce na podporu ochrany zvířat. Vybrané prostředky skupina 269 použije na billboard s tématem ochrany zvířat. Originální díla od mnoha autorů malovaná za tímto účelem, jsou na téma vykořisťování zvířat, ať už ve velkochovech, laboratořích, nebo v zábavném průmyslu. Zapojte se a buďte součástí, dražte, zvěte, sdílejte…pojďte do toho s námi… Dražba začíná 1. 10. a poslední příhoz budeme akceptovat 30. 10. ve 22h. Bude to napínavé…

Sledujte aukci na  https://www.facebook.com/events/939110296177693

26.9. 2015 Praha- RESPEKTUJ ŽIVOT

Celosvětová kampaň Respect Life, která upozorňuje na kruté využívání zvířat v moderní společnosti, probíhá již od února 2015. Každý měsíc se nese v duchu jiného tématu problematiky zneužívání zvířat. Se základním heslem Respektuj život! kampaň striktně odmítá degradaci zvířat na pouhé zboží a jejich jakékoli využívání. Již motto kampaně jasně říká, že zvířata nebyla stvořena pro lidi, ale že mají stejné právo na svobodný život jako kdokoli z nás a naší základní morální povinností je respektovat je jako plnohodnotné bytosti.
Do kampaně se zapojilo již více než 70 měst po celém světě a mnoho různých organizací. Zapojit se může opravdu každý, a tak ani vy neváhejte a připojte se k dobré věci. Lidé po celém světě se zapojují jak fyzicky, tak i virtuálně. Aktivisté tak upozorňují na realitu zneužívání zvířat v zábavním průmyslu, na kožešinových farmách, za zdmi výzkumných laboratoří, ve velkochovech a na dalších ne méně krutých místech.

Jedná se o doposud největší celosvětové propojení, kdy se všichni soucitní lidé sjednotí v boji za práva zvířat a vyjádří tak svůj nesouhlas s jejich zotročováním. Po celém světě pak kampaň vyvrcholí 26.9.2015, kdy v tento den budou ve všech zapojených městech veřejná shromáždění. Oficiální událost proběhne i v Praze a Bratislavě. V Praze se setkáme v Café Na půl cesty, kde bude probíhat promítání zbrusu nového dokumentu Respect life, tetování čísla 269, výstava a dražba obrazů s tématikou ochrany zvířat, jejíž výtěžek půjde na výrobu a umístění billboardu propagujícího práva zvířat. Na místě budou rovněž stánky různých organizací, kde se budete moci informovat o dané problematice a kde se dozvíte, jak můžete pomoci té či oné organizaci v jejich snažení.

 

Pokud ani Vám není lhostejné utrpení zvířat, řekněte jasné ne degradaci zvířat a připojte se k celosvětové vlně solidarity za práva cítících bytostí. Žijeme ve 21. století, kde není pro barbarské zotročování zvířat místo. Respektujte život a přijďte vyjádřit svůj nesouhlas! Jste jejich jediná naděje!

 Více o akci Respect Life se dozvíte také zde