269 Solidarity Day

18. prosince je Mezinárodní den za zrušení otroctví. Otevři Oči se rozhdlo podpořit celosvětovou kampaň, kterou začali tři mladí aktivisté v Izraeli. Ti se nechali veřejně označkovat rozpáleným železem, které se běžně používá pro značení dobytka

 (http://www.youtube.com/watch?v=RA4q1pU957c ).

Číslo 269, které si nechali vypálit na svá těla, vyjadřuje identifikační číslo jednoho z telat ve velkochovu mléčného průmyslu. Stovky lidí byly touto demonstrací šokovány a vyjadřují svou podporu těmto třem aktivistům a jejich myšlence. Rozhodnutí nechat si vytetovat číslo 269 je podle aktivistů formou solidarity a jejím zvěčněním. Pokud jde o bolest a utrpení, jsme si všichni rovni, není zde rozdíl mezi lidmi a zvířaty. „Všichni jsme si v utrpení rovni, a pokud má lidstvo nějakou šanci na přežití a vývoj, musíme si připustit, že útlak slabých – ať už omlouván pohlavím, rasou, nebo druhem – postrádá jakoukoli racionální a zásadní citlivost vůči těm, kteří nemohou křičet naším jazykem, ale cítí bolest stejně jako my“, říká jeden z izraelských aktivistů.

Jaký je účel této události?

a) Oznámit, že číslo „269“ je mezinárodním symbolem proti holocaustu zvířat.

b) Uznat oběť a odvahu tří mladých aktivistů, kteří upoutali celosvětovou pozornost tím, že si  nechali číslo 269 vypálit na svá těla. Tato kampaň byla inspirována jejich činem.

c) Inspirovat ostatní, aby nesli symbol 269 jako permanentní tetování a tím pomohli  rozšířit povědomí o holocaustu zvířat.

Žádost Zohara Gorelika – 269life aktivisty:

Ahoj všichni!
Musíme ukázat, že akce v různých zemích jsou souvislé a propojené. Věřím, že to učiní celosvětovou akci silnější. Velmi důležité: Kromě statických fotografií prosím dělejte i videa. I kdyby jen videa z mobilních telefonů. Bezejmenné, anonymní oběti, jejichž těla jsou používána k naší obživě, samo sebou měly své touhy a pocity, před tím, než jim byla proříznuta hrdla s chladnou a vypočítavou brutalitou. Je to zvláštní, že sami sebe definujeme jako „morální“ společnost, přesto rutinně a brutálně masakrujeme nevinné bytosti. Vypálení onoho čísla jednoho z telat, průmyslem vybraným jako „269“, je pro nás aktem solidarity a zvěčněním. Doufáme, že se nám podaří zvýšit povědomí a empatii vůči těm, jejichž výkřiky hrůzy a bolesti jsou vyslyšeny jen kovovými tyčemi a krví potřísněnými zdmi jatek. Všichni jsme si v utrpení rovni, a pokud má lidstvo nějakou šanci na přežití a vývoj, musíme si připustit, že útlak slabých – ať už omlouván pohlavím, rasou, nebo druhem – postrádá jakoukoli racionální a zásadní citlivost vůči těm, kteří nemusí křičet naším jazykem, ale cítí bolest ne méně než my. Takže se ptáme: Co se stane s jednotlivcem očíslovaným „269“? Není jeho život smysluplnější, než zbytečné, krvavé praktiky?

Značkování, které způsobilo zrod revoluce:
http://youtu.be/RA4q1pU957c
http://youtu.be/VEAJgM-LVjc

Předchozí 269 událost, která se konala 1. listopadu:
http://youtu.be/qGMgD3FZ9Ec
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.363385880422790.88303.351005438327501&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.363691063725605.88391.351005438327501&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.363959690365409.88471.351005438327501&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.363656710395707.88385.351005438327501&type=3

„Co oni vědí – všichni ti učenci, všichni ti filozofové, všichni vůdci světa – o něčem takovém, jako jsi ty? Sami sebe přesvědčili, že člověk, nejhorší hříšník ze všech druhů, je vrcholem stvoření. Všichni ostatní tvorové byli stvořeni jen proto, aby mu poskytovali potravu a kožešiny, aby jím byli mučeni a zabíjeni. Ve vztahu k nim jsou všichni lidé nacisty; pro zvířata je to zde věčnou Treblinkou.“ ― Isaac Bashevis Singer

Proslov:

Dnešek je Mezinárodním dnem za zrušení otroctví. 18. prosince 1865 byl do
Ústavy Spojených Států Amerických přijat Třináctý dodatek, rušící otrokářský systém. Systém, který byl založen na využívání nesvobodných lidí (otroků), kteří po pr
ávní i  faktické stránce byli obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody.

Třináctý dodatek doslova říká: „Ve Spojených státech a na veškerém území, podléhajícím jejich jurisdikci, je zakázáno otroctví i nevolnictví, pokud nejde o výkon trestu za spáchaný a řádně dokázaný zločin.“ A my se ptáme – jakých zločinů se dopouští zvířata, která jsou naprosto legálně zotročována lidmi každý den po celém světě?! Je snad zločinem, že nemluví stejnou řečí jako my? Nebo snad že vypadají jinak než my?

Dnešní den je tedy i tzv. Dnem Solidarity 269. Rozhodli jsme se touto cestou podpořit celosvětovou kampaň, kterou začali 2. října 2012 tři mladí aktivisté v Izraeli. Ti se nechali veřejně označkovat rozpáleným železem, které se v některých částech světa běžně používá pro značení dobytka. Číslo 269, které si nechali vypálit na svá těla, znamená identifikační číslo jednoho z telat ve velkochovu mléčného průmyslu. Stovky lidí byly touto demonstrací šokovány a vyjadřují svou podporu třem odvážným aktivistům a jejich myšlence. Rozhodnutí nechat si vytetovat číslo 269 je formou symbolické solidarity a jejím zvěčněním. „Všichni jsme si v utrpení rovni, a pokud má lidstvo nějakou šanci na přežití a vývoj, musíme si připustit, že útlak slabých – ať už omlouván pohlavím, rasou, nebo druhem – postrádá jakoukoli racionální a zásadní citlivost vůči těm, kteří nemohou křičet naším jazykem, ale cítí bolest stejně jako my“, říká jeden z izraelských aktivistů.

Voláme po celkovém ukončení zneužívání zvířat v industrializovaných velkochovech a upozorňujeme na to, že podmínky, v jakých jsou zvířata chována, vychází ze stejného pocitu nadřazenosti, ze kterého v minulosti pramenilo otrokářství, či holocaust. Právě nacisté se nechali inspirovat velkochovy a jatkami pro praktiky s lidmi, ať už šlo o transport, ubikace, či zabíjení. I otroci, židé a další byli pro nadřazené pouhá čísla, bez nároku na osobní potřeby, rodinné vazby a nakonec i na život jako takový. Počet obětí holocaustu za druhé světové války se odhaduje až na 12 milionů, podobný počet Afričanů byl dovlečen do Ameriky v době otrokářství. Ale stejný počet zvířat ztrácí svůj život rukou člověka každých několik desítek minut – pro potravu, laboratorní experimenty, lov, zábavu či módu.

Nebuďme k těmto alarmujícím počtům nadále lhostejní! Nezapomínejme, že otrokářství i holocaust byly ve své době naprosto legální a velkým množstvím lidí přijímány stejně, jako  je tomu v dnešní době s velkochovy, laboratořemi či kožešinovými farmami.

Jak jistě víte, dnes se ze stejného důvodu sešli lidé v mnoha dalších zemích po celém  světě. Účastníme se této mezinárodní akce v solidaritě za všechny oběti průmyslu, který je využívá jako pouhé komodity. Voláme za ukončení otrokářství, které se děje každý den ve jménu jídla, módy, nebo testování. „Ve vztahu ke zvířatům jsou všichni lidé nacisty; pro
zvířata je to zde věčnou Treblinkou.“ Isaac Singer.


Na závěr bych vám ráda vyřídila pozdrav od Sashi Boojora, zakladatelem projektu  Solidarity  269 a jednoho z aktivistů, který se nechal veřejně označkovat rozžhaveným  železem.  Vzkazuje vám: „Je to velká čest sdílet tento boj s tolika úžasnými a odhodlanými  aktivisty.  Jestliže budeme bojovat jako jeden celek s nekompromisním hlasem, budeme  snad  konečně schopni dosáhnout radikální změny pro zvířata.“


„Naši vnuci se nás jednoho dne zeptají: Kde jsi byl při holocaustu zvířat? Co jsi udělal proti  těmto strašným zločinům? Po druhé již nebudeme moci přijít se stejnou výmluvou, že jsme  o tom nevěděli.“ Helmut Kaplan

Židovský
filosof Theodor Adron řekl: „Osvětim začíná všude tam, kde se někdo podívá na jatka a pomyslí si: vždyť to jsou jenom zvířata.“


„Holocaust
vznikl ze systému hodnot, který oslavuje moc, nadvládu a násilí, zneužití až vyhlazení bezmocných, ničení, vykořisťování. Opřel se o domýšlivost, umožňující člověku zacházet s jinými živočišnými druhy, jak ho napadne, a vymýšlet nejextrémnější rasistické teorie, protože kdo má moc, má také všechna práva.“

2 thoughts on “269 Solidarity Day”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *