Výzva k sebeudání : Ukažte svou solidaritu!

Prosíme o podporu pro rakouské aktivisty VgT v jejich kampani proti nesmyslnému verdiktu Vrchního zemského soudu ve Vídni. Uvádíme český překlad souvisejících textů, než se objeví přímo na webu VGT. Samotné sebeudání můžete zatím provést na oficiálních stránkých VGT, v anglické verzi nebo v německé verziProsíme, neotálejte, první sebeudání mají být předána již ve středu, 21. června 2013. Není vyloučeno, že ostatní státy by se mohly takovým rozsudkem inspirovat. I proto je důležité, aby se zapojilo co nejvíce z nás.

A nyní již samotný překlad.


Výzva k sebeudání : Ukažte svou solidaritu!

 

Jste také pobouřeni tím, že poukazovat na
nekalé praktiky nějakého podniku by mělo být trestné? Ukažte solidaritu a
udejte sami sebe!

 


Rozsudek Vrchního
zemského soudu ve Vídni k odvolání státního zástupce proti
osvobozujícímu rozsudku v procesu ochrany zvířat je zde. A je to špatná
zpráva: podle tohoto rozsudku je vydíráním vyzvat módní dům, aby přestal
prodávat kožešiny, s tím, že v opačném případě bude proti němu vedena
legální a nenásilná kampaň, v rámci níž budou zákazníci informováni o
týrání kožešinových zvířat, na základě čehož by se mohli rozhodnout u
firmy dále nenakupovat. Dle Vrchního zemského soudu je toto jednání „v
rozporu s dobrými mravy“. Tento rozsudek bude mít
dramatické následky pro každou organizaci, která kritizuje firmy z
důvodu jejich firemní politiky, ať už kvůli špatným životním podmínkám
zvířat, ochraně životního prostředí nebo lidským právům. Ale i
jednotlivci, který napíše firmě, že u ní nebude nakupovat, dokud se
společnost nezačne chovat eticky, hrozí trest, v případě, že firma
projeví obavu, že ji díky tomu klesne zisk, v extrémních případech hrozí
takovému stěžovateli až pět let vězení! Proto žádáme všechny,
kteří chtějí chránit naše právo ovlivňovat firemní politiku těchto
společností, aby se vyjádřili. Podepište výzvu vedení společností EYBL a
Kleider Bauer, aby se vzdaly obchodu s kožešinami a zároveň podejte
podnět na státní zastupitelství, aby přezkoumalo trestnost Vašeho činu.
Není v rozporu s dobrými mravy poukázat na neetičnost chování firmy,
právě naopak! Je to v každém smyslu slova dobrý nápad, začlenit etiku do
nákupního chování, v tomto směru působit na zákazníky a zákaznice a
upozornit na to vedení společnosti. Pokud se nám podaří
dosáhnout dostatečného množství podpisů, může být rozhodnutí přezkoumáno
a můžeme docílit novely zákona. 


Sebeudání pro aktivismus za práva zvířat

Snažíme se nasbírat co nejvíce podpisů (sebeudání), aby se následně
během tiskové konference předaly k trestnímu stíhání. Podepsaní sdílejí
názor, že vyvíjení tlaku na podniky, informováním jejich zákazníku, k
prosazení etičtější obchodní politiky je naprosto legální.


Nicméně, tato činnost byla v novém rozsudku Vrchního zemského soudu
ve Vídni označena za vydírání. Protože to je přesně to, co podpisující
dělají, informují o tom státního zástupce, aby mohlo být toto jednání
posouzeno ve světle zmíněného rozsudku. Podepsaní chtějí právní jistotu,
to znamená, oficiální potvrzení, že takovéto legální kampaně nejsou
vydíráním!

Doposud podepsalo sebeudání více než 1800 lidí.
 

Povinné údaje jsou jméno, datum narození, e-mailová a poštovní adresa.
Existují tři různé prohlášení k podepsání.
Největší dopad bude mít podepsání všech tří:


 

 


An
StA Mag. Wolfgang Handler
Maria Theresienring 5
2700 Wiener Neustadt
wolfgang.handler1@justiz.gv.at

Prohlášení:


Vážený pane státní zástupce,


v příloze zasílám dopisy, z nichž vyplývá, že jsem firmě SPORT EYBL
& SPORTS EXPERTS GmbH oznámil kampaň, spočívající v pořádání
pravidelných oznámených shromáždění, za předpokladu, že tato firma bude
nadále prodávat kožešiny. Cílem kampaně je informovat veřejnost o
problematických praktikách tohoto podniku, tedy říkat o nich pravdu, což
obzvláště odpovídá dobrým mravům.
Taková vysvětlovací kampaň může dle okolností změnou spotřebitelského
chování způsobit tomuto podniku nikoli zanedbatelné ztráty na výdělku. 

V rámci kampaně proti kožešinám aktivně podporuji shromáždění, která
vedou k tomu, že se spotřebitelé rozhodují nenakupovat v obchodech,
které prodávají kožešiny, což může vést ke ztrátám na výdělku.
Je mi známo, že obchodní vedení společnosti bylo požádáno o ukončení
prodeje kožešin, tento požadavek však byl odmítnut, v důsledku čehož se
tato shromáždění konají. 

V rámci kožešinové kampaně proti firmě KBS Kleider Bauer GmbH jsem
podepsal následující petici obchodnímu vedení a vybízel jsem (případně
budu vybízet) další lidi k podpisu této petice: „Zastavte prodej
kožešin! Žádáme vedení firmy Kleider Bauer, aby se konečně přestalo
podílet na krvavém obchodu s kožešinami. Ve Vašich obchodech chceme
nakupovat až poté, co dáte najevo, že pravé kožešiny přestáváte
prodávat.“ 


Žádám Vás o prověření, zda toto mé jednání naplňuje skutkovou podstatu
§ 105 Abs. 1 StGB (vydírání), případně § 106 Abs. 1 StGB (těžké
vydírání) ve světle rozsudku Vrchního zemského soudu ve Vídni (19 Bs
491/12p) ze dne 23.05.2013. 
Žádám Vás o informace o průběhu řízení a zůstávám s pozdravem. Jméno Příjmení

Ulice, č.p.
PSČ Obec
Stát
E-Mail


Co je to sebeudání?

 


Postup a rizika kampaně sebeudání v souvislosti s opakováním procesu s ochránci zvířat

 


Když podepíšete náš formulář sebeudání, podepisujete požadavek vůči
společnostem EYBL a Kleider Bauer, aby zanechaly obchodu s kožešinou, a
zároveň oznámujete, že přestanete kupovat výrobky těchto společností,
dokud nesplní tento požadavek. Zároveň prohlašujete, že chcete
přesvědčit
ostatní spotřebitele, aby dospěli ke stejnému rozhodnutí, v rámci
legální a
nenásilné kampaně. Až do teď byl v Rakousku takový přístup naprosto
normální a legální, ale nový verdikt Vrchního zemského soudu prohlásil,
že jde o trestný čin. Tímto sebeudáním rovněž podepsujete e-mail státnímu zástupci Mgr.
Wolfgangu Handlerovi, kde jej informujete o svém předchozím kroku a
žádáte ho, aby jej posoudil ve světle nového rozsudku Vrchního zemského
soudu. To neznamená, že byste tvrdili, že jste spáchali trestný čin,
protože my všichni jsme názoru, že požadavek na ukončení obchodu s
kožešinami a oznámení záměru provádět legální kampaň není trestným
činem. Pouze informujete státního zástupce o svých aktivitách a žádate
jej o posouzení, zda mají být nyní trestné. V současné době stále ještě shromažďujeme tato sebeudání, ale jakmile
jich získáme dostatek, veřejně je předáme státnímu zastupitelství.


Sebeudání není petice. Nese s sebou reálné riziko , že podepisující bude
následně skutečně obžalováni. Pokud by se státní zástupce rozhodl vzít
rozsudek Vrchního zemského soudu vážně, musel by obžalobu podat. Ale že
by tak učinil proti téměř 2000 lidí?
Lidí, kteří dělají to samé, co všechny nevládní organizace dělají každý
den? Za činnost, která je oceňována drtivou většinou lidí v Rakousku a
po celém světě? To není příliš pravděpodobné. Poté, co budou sebeudání předána, začne je státní zástupce prověřovat.
To bude pravděpodobně
trvat několik týdnů. Teprve poté budeme vědět, zda opravdu dojde k
zahájení trestního stíhání, nebo bude věc odložena.. Rakouská ústava
stanoví princip rovného zacházení a rovnosti občanů před zákonem, takže
není možné, aby byli ze seznamu sebeudávajících obžalováni jen někteří.
Buď všichni nebo žádný z nás. Jde o ochranu danou vysokým počtem
zúčastněných. Pokud se státní zástupce rozhodne zahájit trestní stíhání, naši právníci
začnou konat. Až od tohoto okamžiku je vyžadováno právní zastoupení.
Připravíme právní prohlášení odmítající veškerá obvinění a proti
případné obžalobě využijeme všechny prostředky obhajoby. Byl by to
opravdu nejvyšší soudní skandál, kdyby tisíce lidí musely jítk soudu
kvůli takové věci. Ale i kdyby to zašlo tak daleko, díky obrovskému
počtu dotčených osob, budeme schopni udržet veškeré právní náklady na
minimu. Samozřejmě je nejhorším scénářem odsouzení, ale je to velmi
nepravděpodobné a k tomu je ještě dlouhá cesta. V každém případě by byl
takový verdikt pro tolik lidí natolik skandální, že by měl být následně
zrušen Evropským soudem pro lidská práva!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *