HESLO 269LIFE: VŠICHNI JSME ČÍSLO 269

269life
269life269life je komunita lidí, kteří nemyslí jen na sebe a vlastní komfort. Přidáte se?

 

 Zajímáte se o svobodu a práva zvířat? Přispíváte svou pomocí k tomu, aby se i zvířata měla dobře a byla jim věnována dostatečná pozornost jako „živým stvořením“, nikoli jako věcem? Pak sdílíte myšlenku s komunitou 269life, kterou jsme vyzpovídali, abychom se dozvěděli více informací a ty zprostředkovali vám – čtenářům.

269life

Dobrý den, můžete představit svou komunitu 269life?
 
Dobrý den. Hnutí 269life začalo v říjnu 2012 v Izraeli, kdy si tři aktivisté nechali vypálit na kůži rozžhaveným železem číslo 269 jako akt solidarity a empatie s týranými zvířaty. To zvedlo obrovskou vlnu zájmu po celém světě, včetně České republiky a nedávno I Slovenska. Heslo „Všichni jsme 269,“ se stalo symbolem rovnosti všech živočišných druhů z hlediska práva na život a svobody. Nejsme žádná organizace. 269 je v podstatě každý, kdo nesouhlasí se zneužíváním zvířat a je ochoten se aktivně zasadit o změnu.
 
Co znamená číslo 269 v názvu?

 
Číslo 269 je identifikační číslo telete z mléčného průmyslu, jehož osud se aktivisté z Izraele snažili zdokumentovat. Je to jen jeden z miliard tvorů, degradovaných člověkem na pouhé číslo. Vybrali si ho jako symbol soucitu a sounáležitosti s oběťmi útlaku a nadvlády.  Symbol nikdy nekončícího holokaustu. Toto telátko mělo obrovské štěstí, neboť díky své nečekané popularitě neskončilo jako všechna ostatní telata na jatkách. Bylo zachráněno pár dní před plánovanou porážkou a nyní žije v bezpečí.
 
Co je hlavním cílem této komunity?
 
Šíříme povědomí o nesmyslnosti lidské nadřazenosti. Snažíme se s lidmi zatřást a ukázat jim tvrdou realitu toho, čeho jsou součástí. Ať už jde o zneužívání zvířat pro živočišnou produkci, kožešiny, pokusy, cirkusy, domácí mazlíčky nebo cokoli dalšího. Většina lidí již dnes chápe, že ženy nejsou od toho, aby sloužily mužům, apod. Dalším krokem je vědomí, že ani zvířata tu nejsou pro člověka. Mají své vlastní životy a důvody k existenci. Proto se snažíme v lidech vzbudit soucit a empatii a ukázat jim, že bolest, mateřskou lásku, radost a smutek vnímáme všichni stejně a to je důležité.
 
Pořádáte nějaké akce? K čemu tyto akce slouží a pro koho jsou určeny?
 
Od začátku již proběhlo mnoho akcí, včetně vypalování, tetování, fingované porážky atd. Stovky dobrovolníků jsou ochotny podstoupit utrpení sami na sobě, aby tak upozornili na hrůzy, kterými prochází zvířata kvůli lidským rozmarům. Jejich poselství je jasné: „Proč je utrpení jednoho druhu méně důležité než utrpení jiného druhu?“ Pokud se nejste schopni vcítit do těch, kteří vypadají jinak než vy, zkuste se vcítit alespoň do vám podobných a pak hranici vlastní empatie posuňte dál. Nezáleží na tom, kolik máme nohou, jakou barvu, způsob komunikace. „Strach je strach. Bolest je bolest. Utrpení je utrpení.“ Naše akce jsou určeny všem bez rozdílu. Ukazujeme pouze realitu. Ač se mnohým naše akce mohou zdát neadekvátní, v porovnání s tím, co děláme zvířatům, jsou jen slabým odvarem. Navíc tyto akce propojují lidi, kteří se chtějí aktivně zasadit o změny ve společnosti a poznat další, stejně smýšlející jedince.
 
Nedávno proběhla akce „S kůží na trh“, jak napovídá samotný název, tato akce měla co dočinění s kožešinovým průmyslem. Co bylo smyslem události? Splnila akce očekávání?
 
Akce proběhla v Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Tento den jsme vybrali, abychom upozornili, jak nesmyslná je nadřazenost jedněch nad druhými. Ať už se jedná o zástupce různých etnik, nebo živočišných druhů. Chtěli jsme ukázat, jak povrchní a kruté by nám připadalo stáhnout z kůže člověka jakékoli barvy pleti. 
Každý rok jsou pořádána hromadná vybíjení tuleňů, především mláďat. To vše ve jménu zbytečné módy. Naše akce byla také reakcí na šokující záběry z kožešinových farem, které začátkem března zveřejnila nová organizace OBRAZ – Obránci zvířat. Tato organizace, stejně jako Svoboda zvířat, se snaží zasadit o zákaz kožešinových farem v České republice a na akci kolovala petice, kterou je možné podepsat I online na internetových stránkách obou organizací.
Při našich akcích se snažíme upozornit na základní paradox, že bolest, kterou prožívá jedinec jiného druhu, je většinou lidí považována za méněcennou. Upozorňujeme na fakt, že utrpení, kterým denně prochází miliony cítících zvířat, by bylo naprosto nepřípustné, pokud by bylo pácháno na lidech.
 
A co akce, která proběhla za oběti vaječného průmyslu? Jaká byla zpětná vazba? Mnoho lidí o ní nevědělo, protože nebyla nijak veřejně představena.
 
Akce s mrtvými zvířaty byla v České republice první tohoto druhu, a jelikož jsme si nebyli jistí reakcí veřejnosti, příliš jsme její plánování nezveřejňovali. Hlavním cílem bylo rozšířit informaci o dalších obětech vaječného průmyslu. O jednodenních kohoutcích, kteří se rodí spolu s nosnicemi, ale jsou pro vaječný průmysl nepotřební a nevyplatí se ani na výkrm (neroste jim dostatečně rychle svalovina, jako je tomu u brojlerů), proto jsou hned první den po vylíhnutí vytříděni na běžícím pásu a zabiti plynem, nebo zařízením s rychle rotujícími břity. Jen v České republice takto přijde o život více než 4,5 milionů kuřátek. Ze strany kolemjdoucích byly reakce na mrtvé zplynované kohoutky různorodé, převládalo ale překvapení a zájem.
 
Jak mohou lidé obecně přispět na pomoc zvířatům ohrožených nežádoucím průmyslu?
 
Úplně jednoduše. Nepodporovat průmysl, zneužívající zvířata a šířit tyto informace dál. Prostě být aktivní, ať už aktivita spočívá v účasti na pouličních akcích, psaní textů nebo pořádání veganských ochutnávek.
 
Lidé si bohužel říkají: „Čím pomohu jako jedinec, když tisíce dalších pozornost problémům s vaječným i kožešinovým průmyslem nevěnují?“, jak na takového člověka reagovat?
 
Každý musí začít sám u sebe. I když se zdá, že jeden člověk nic nezmůže, platí to pouze, pokud si to řekne každý. A vidíme každý den, jak narůstá počet lidí, kteří nechtějí podporovat zneužívání zvířat. Kde je poptávka, tam je nabídka. Stále vznikají nové veganské restaurace, byznysy zaměřené eticky a je jen na nás, koho se rozhodneme podpořit.
 
A plánujete nějakou další událost v nejbližší době?
 
Právě probíhá celosvětová kampaň Respect Life (Respektuj život), která vyvrcholí symbolicky 26.9.2015. Každý měsíc se věnujeme jinému tématu, jinému odvětví, kde jsou zvířata zneužívána. Za Českou republiku jsme se přidali k více než 35 zemím a jedná se zatím o největší kampaň za práva a osvobození zvířat. Jde o propojení co největšího počtu organizací na ochranu zvířat, maximální zapojení dobrovolníků a informování veřejnosti. Zapojit se mohou všichni soucitní lidé a organizace na ochranu zvířat. Každý rok je na celém světě zabito více než 150 miliard zvířat. Kvůli lidskému zvyku, nevědomosti, sobectví a chamtivosti. To šílenství musí skončit a skončí, až se lidstvo konečně probudí a pochopí, že dokonce i ti bezejmenní cítí bolest a chtějí být svobodní tak jako my lidé.
 
Lidé začínají chápat, že zvířata mají také své právo na život, na svobodu a snaží se tomu přizpůsobit i své jednání a chování. Proto vznikají komunity jako je ta 269life. Každý hlas, každý člověk je v tomto ohledu důležitý. A může to být právě váš hlas, který bude rozhodující. Nezavírejte oči.

 

(převzato ze Scribbler.cz

Autor článku:Denisa Jelínková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *