Norování na pražské Náplavce

PRAHA – V úterý 4. srpna 2015  od 18 hodin proběhne na Rašínově nábřeží u Palackého mostu v pořadí druhá výstava autentických materiálů zachycujících mysliveckou tradici norování. Návštěvníkům náplavky chceme ukázat, co všechno je v České republice v rámci pochybné tradice legální a jak je možné, že je zachování deviantní kratochvíle důležitější než nevýslovné utrpení zvířat. Součástí bude infostánek, promítání na velkoplošné televizi, informační letáky a samozřejmě petice volající po zařazení norování mezi zakázané způsoby lovu.
Řada lidí netuší, že něco tak barbarského je v naší zami možné a často se mylně domnívá, že je toto týrání zvířat zákonem zakázáno. Po úspěchu minulé akce, na které se nasbíralo několik set podpisů pro petici ZA ZÁKAZ NOROVÁNÍ a hlavně pozitivní zpětné vazby od samotných lidí, jsme se rozhodli uspořádat další výstavu s cílem seznámit veřejnost s touto krvavou skvrnou na klopě české myslivosti.
 
Při norování dochází k nevýslovnému utrpení zvířat, která jsou nucena bojovat často mnoho hodin v norách o holý život, při pokusu ochránit svá mláďata před roztrháním psi, či zabitím myslivci. Ačkoliv existují k tomuto způsobu lovu hojně využívané „šetrnější“ alternativy, najde se mezi myslivci mnoho zastánců každoročního krutého vraždění matek s mláďaty. Součástí tradice je i výcvik psů probíhající na odchycených živých zvířatech. 
Na veškeré dotazy jsou připraveni proškolení dobrovolníci a tiskové materiály se základními informacemi a argumenty pro a proti tomuto způsobu lovu. 
Více informací: Radek Nesrsta, mail:free269cz@gmail.comfree269cz@gmail.com  zakaznorovani.czzakaznorovani.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *