Delfíni mluví jazykem, který jim pomáhá ve společném řešení problémů

U delfínů skákavých bylo pozorováno jakési jektání během spolupráce při řešení složitých hlavolamů – to naznačuje, že mají jistý jednoúčelový typ vokalizace určený k řešení problémů.
Holli Eskelinen z výzkumného institutu Dolphins Plus na Floridě a její kolegové z University of Southern Mississippi představili skupinku šesti delfnů žijících v zajetí, kterým byla dána nádoba plná jídla. Nádobu bylo možné otevřít jen současným zatažením lan na obou koncích.
Tým provedl 24 pokusů s touto nádobou, přičemž všech šest delfínů se účastnilo všech těchto pokusů. Pouze dva delfíni ze skupiny dovedli rozlousknout hádanku a dostat se k jídlu.
Úspěšná dvojice byla produktivní, avšak ve 20 případech se těmto dospělým samcům podařilo otevřít kanystr s jídlem během 30 sekund díky společné spolupráci. Ve zbylych čtyřech případech delfíni vyřešili problém samostatně, ovšem proces byl složitější a trval déle.
Však nejvíce překvapivý byl záznam vokalizace delfínů, který byl zaznamenán během experimentu. Tým výzkumníků zjistil, že delfíni používali vokalizaci daleko častěji v případě, kdy spolu spolupracovali na otevření nádoby, než když se snažili otevřít nádobu sami, nebo když nebyla přítomna žádná nádoba, nebo když neinteragovali s nádobou přítomnou v bazénu.
Pro výzkumníky je důležitým výstupem experimentu fakt, že poukázali na zvýšenou intenzitu vokalizace spojenou s otevíráním nádoby oproti intenzitě vokalizace během společenské interakce mezi delfíny.
Během soutěže, kdy se podařilo jednomu z delfínů otevřít nádobu bez pomoci, ho jeden nebo dva další delfíni pozorovali. V těchto případech nebyla zvýšena intenzita jektání. Tým vědců proto došel k závěru, že zvýšená intenzita jektání je spojena s procesem společného otevírání nádoby, ne samotnou přítomností dalšího delfína.
“Je to poprvé, kdy můžeme jednoznačně říct, že vokalizace byla použita k řešení společného úkolu,” řekla Eskelinen.
Na rozdíl od většiny delfíní vokalizace jsou pro lidi slyšitelné skřehotavé tzv. „praskavé zvuky“, které delfíni vydávají. Již jsme věděli, že delfíni vydávají praskavé zvuky při sociální interakci a při echolokaci. Nicméně podle Leigh Torres, mořské ekoložky z Oregon State University , tato nová zjištění naznačují, že praskavé zvuky můžou mit další sofistikovaný účel.
“Tato studie jednoznačně ukazuje, že delfíni uživají zvukovou komunikaci k společnému řešení problému”, říká Torres. “Výsledky ukazují na možnost existence delfíního jazyku , který umožňuje společné řešené problému.”
Původní článek pochází ze stránky New Scientist. https://www.newscientist.com/article/2084557-dolphins-have-a-language-that-helps-them-solve-problems-together/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *