Protest proti cirkusu se zvířaty

Dne 3.6.2016 se v 16:00 sejdeme v Praze na Černém Mostě abychom vyjádřili svůj nesouhlas s cirkusy se zvířaty a s využívám zvířat cirkusem Andres.

Proč jsme proti cirkusům se zvířaty?
Zvířata jsou v cirkusech držena ve špatných a jim velmi nevyhovujících podmínkách. Mají málo prostoru k pohybu a jsou často přepravována z místa na místo. Zvířata jsou od mladého věku tvrdě cvičena k nepřirozeným úkonům a jsou nucena vystupovat při ohlušující hudbě před mnoha lidmi v silně osvícených prostorech, což je pro ně velmi stresující. Při výcviku jsou často úžívany velmi kruté metody a zvířata jsou bolestivě trestána. V cirkusech navíc drží převážně zvířata divoká, nedomestikovaná, která jsou přirozeně zvyklá obývat teritoria o velké rozloze, přežívání v cirkusu je pro ně tedy opravdu týráním.
V mnoha státech či jednotlivých městech jsou již cirkusi se zvířaty zakázány. Je na čase, aby se k těmto státům přidala i Česká republika. Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas s týráním zvířat pro lidskou zábavu. Přijďte s námi ukázat, že nesouhlasíte se zneužíváním zvířat v cirkusech.

Pro bližší informace o akci sledujde událost na FB

bolest je bolest
strach je strach
krev je krev

20 thoughts on “Protest proti cirkusu se zvířaty”

  1. Are you looking for an best massage NY, sensual massage NY, japanese massage NY, tantric massage NY, adult massage NY or body to body massage NY? Nuru Massage were the first to offer exciting and slippery massage and we are dedicated to it for now. If you want the most sexually stimulating massage parlour, look no further than the Nuru Massage In Manhattan, NY. Our best massage, erotic massage, tantric massage girls will pleasure you like no one before.
    Nuru Massage – sensual massage

  2. Are you looking for an best massage NY, happy ending massage NY, thai massage NY, tantric massage NY, four hands massage or body rub massage NY? Nuru Massage In Manhattan, NY were the first to offer exciting and slippery massage and we are dedicated to it for now. If you want the most exotic massage service, look no further than the Nuru Elite. Our nuru massage, erotic massage, four hands massage girls will pleasure you like no one before.
    Massage body to body – japanese massage

  3. А careful атtiтudе то one’s hеаlтh is a sіgn оf а рerson’s сivіlizаtion. Оfтеn, hardly nотісeаble iмpаіrмеnтs іn аppеаranсе аnd wеll-bеіng cаn sіgnаl а seriоus diagnоsis. Mаny реоplе hаvе repеаtеdly nоtісеd а тuмоr under thеіr аrмріts. If this education іs nот аcсompаnіed by рaіn, wеaкnеss оr tемрerатurе, рeоplе dо noт rush tо gеt mеdiсal help. It іs iмporтanт то undеrsтаnd why thе apреarаnсе оf aхillаry соnеs іs аssосiaтеd.
    http://armpit.info/the-whole-truth-about-the-painless-lump-in-armpit

  4. Балка двутавровая! Выгодная цена! Оперативная отгрузка! Свой склад! Доставка без предоплаты! Манипуляторы http://nvzmk.ru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *