Výzva k sebeudání : Ukažte svou solidaritu!

Prosíme o podporu pro rakouské aktivisty VgT v jejich kampani proti nesmyslnému verdiktu Vrchního zemského soudu ve Vídni. Uvádíme český překlad souvisejících textů, než se objeví přímo na webu VGT. Samotné sebeudání můžete zatím provést na oficiálních stránkých VGT, v anglické verzi nebo v německé verziProsíme, neotálejte, první sebeudání mají být předána již ve středu, 21. června 2013. Není vyloučeno, že ostatní státy by se mohly takovým rozsudkem inspirovat. I proto je důležité, aby se zapojilo co nejvíce z nás.

A nyní již samotný překlad. Continue reading „Výzva k sebeudání : Ukažte svou solidaritu!“

BRNO – Výstava byla úspěšná, živé exponáty se návštěvníkům líbily

cowsBRNO – Výstava byla úspěšná, živé exponáty se návštěvníkům líbily. Poslední červnový pátek se mi zdál podivný sen. I přesto, že se odehrával ve střední Evropě na začátku 21. století, objevila jsem se na výstavě, resp. trhu s otroky. Prošla jsem velkou bránou a octla se mezi desítkami klecí a ohrad, ve kterých byli otroci umístění. U každého visela cedule s informacemi o původu a kvalitách daného kusu a opodál stál majitel, pyšný na své nejlepší zboží, které s sebou na výstavu vzal.

Continue reading „BRNO – Výstava byla úspěšná, živé exponáty se návštěvníkům líbily“

AKTIVISTÉ ZA PRÁVA ZVÍŘAT SE NECHAJÍ VEŘEJNĚ OZNAČKOVAT ROZŽHAVENÝM ŽELEZEM

Read this article also in English.

poster_2013_06_26PRAHA – Ve středu 26. 6. 2013 se uskuteční, v pořadí již čtvrtá, akce s názvem „Všichni jsme 269“.

Pořadatelé tentokrát přitvrdili a kromě tetování se v 17 hodin na náměstí Republiky aktivisté nechají ocejchovat rozžhaveným železem, které se ve světě běžně používá ke značkování tzv. hospodářských zvířat. Tímto činem chtějí aktivisté upozornit na bolest, kterou miliardám zvířat způsobujeme, aniž bychom se pozastavili nad tím, že všechny živé bytosti vnímají bolest stejně jako my, lidé.

Protest proběhne v Mezinárodní den podpory obětem násilí a apeluje na širokou veřejnost, aby si uvědomila, že nejčastějším důvodem či omluvou násilí je pocit nadřazenosti. Stejný pocit nadřazenosti, který známe z minulosti, kdy například černí soužili bílým, ženy neměly právo volit a židé ztratili nárok na život jako takový. Tyto činy v dnešní době většinově odsuzujeme, ale zapomínáme na nejrozšířenější formu násilí a zotročování páchanou denně na jatkách, ve velkochovech, laboratořích či v cirkusech. I dnes jsou používány plynové komory pro živé bytosti, i dnes jsou cítící bytosti drženy pod zámky v klecích, i dnes jsou ukončovány životy myslících bytostí jako na běžícím pásu. Holokaust dosud neskončil.  Continue reading „AKTIVISTÉ ZA PRÁVA ZVÍŘAT SE NECHAJÍ VEŘEJNĚ OZNAČKOVAT ROZŽHAVENÝM ŽELEZEM“

Tisková zpráva k události „17.5. – BRNĚNSKÉ VYJÁDŘENÍ SOLIDARITY“

269life

Aktivisté za práva zvířat si veřejně nechají vytetovat identifikační číslo telete.

Brno se připojuje ke 40 městům z 20 zemí na 5 kontinentech, kde se již konala protestní akce s názvem Všichni jsme 269. Tato akce má apelovat na širokou veřejnost, která přehlíží problémy druhové diskriminace.

Organizátoři akci zahájí 17. května na náměstí Svobody ve 14 hodin. Několik desítek lidí bude doživotně označeno číslem 269, které symbolizuje redukci živých tvorů, takzvaných hospodářských a jinak využívaných zvířat, na jednoduchá čísla a položky ve výrobě.

Součástí akce bude vizuálně působivá scéna s improvizovanou ohradou z ostnatého drátu, ve které budou lidé, degradovaní na pouhá čísla, čekat v zašpiněných stejnokrojích, až budou na oprátce odvlečeni na tetování. Organizátoři budou výstup doprovázet projevy a promítáním videa. Po akci se účastnící seřadí do tichého zástupu a uskuteční průvod po městě. Předpokládaný počet účastníků je cca 80 osob.

Continue reading „Tisková zpráva k události „17.5. – BRNĚNSKÉ VYJÁDŘENÍ SOLIDARITY““

17.5. – BRNĚNSKÉ VYJÁDŘENÍ SOLIDARITY

Brněnské vyjádření solidarity proběhne 17. května na Náměstí Svobody. Po dvou  úspěšných akcích z produkce pražských aktivistů jsme se nechali inspirovat několika  zahraničními koncepcemi a rozhodli se představit symbol 269 také brněnské veřejnosti.  Několik desítek lidí naváže na stovky aktivistů po celém světě a bude doživotně označeno  číslem 269, které symbolizuje redukci živých tvorů, takzvaných hospodářských a jinak využívaných zvířat, na jednoduchá čísla a položky ve výrobě. Tito lidé tak dobrovolně vyjádří solidaritu s miliardami zvířat, jejichž životům dal člověk jako jediný účel smrt a jejichž cesta k tomuto konci, coby výrobních položek, musí stát co nejméně peněz. Zvířata využívaná člověkem se navzájem neliší ve schopnosti trpět a vnímat bolest, stejně jako se v tomto neliší od člověka. Ani druh zvířete, ani náboženský či jiný způsob porážky nepředstavuje téměř žádný rozdíl v prožitém utrpení. Přesto bychom chtěli naší akcí vyjádřit soucit a solidaritu zejména:

kuřatům se zničenou genetikou, chovaným ve tmě, špíně a frustraci na ulici Obilní 751 v Brně – Chrlicích, firmou XAVERgen a.s., 8 kilometrů od místa konání akce;

takzvaným dojnicím a jejich dětem, telatům, v Ruprechtově 217, které mléčný průmysl po porodu navždy rozdělil a určil k doživotní produkci mléka nebo k smrti, 23 kilometrů od místa konání akce;

prasatům v Pustiměři 49, ke kterým jejich „majitel“ od narození přistupuje jen jako ke kilogramům živé váhy, 33 kilometrů od místa konání akce;

slepicím odsouzeným k doživotnímu vězení v nejhorších celách světa, které snášejí vejce v „závodě 01“ na adrese Vacenovická 1271, Ratíškovice, 50 kilometrů od místa konání akce;

prasatům a skotu, který bude umírat na adrese U jatek 3 v Ivančicích, 20 kilometrů od místa konání akce;

činčilám v klecích, které člověk jménem MVDr. Lubomír Žalud chová pro jejich kožešinu na adrese Na drahách 29, Zbýšov, 19 kilometrů od místa konání akce a mnoha dalším v bezprostředním okolí.

www.facebook.com/events/119212828271203/

21.3. – VŠICHNI JSME 269

Ve 40 městech z 20 zemí na 5 kontinentech se dne 21. března koná protestní akce s názvem Všichni jsme 269 a Praha není výjimkou. Tato akce má apelovat na širokou veřejnost, která přehlíží problémy druhové diskriminace.

V Praze začíná na Václavském náměstí od 16 hodin. Přítomni budou profesionální tatéři připraveni zvěčnit symbol sounáležitosti všem příchozím, kterým není lhostejný osud tzv. hospodářských, laboratorních a dalších zotročovaných zvířat. Životy těchto tvorů byly člověkem degradovány na pouhá čísla a spotřební zboží.
Dále proběhne promítání záběrů zneužívaných zvířat, proslov organizátorů a sdělení informací týkajících se záměrů celého hnutí. Pokračování tetovací akce bude od 20 hodin v nedaleké vinárně U Sudu v prostorech „Kruté metro“.

21. březen je Mezinárodním dnem za odstranění rasové diskriminace a také dnem, kdy byl v Dachau dokončen první nacistický koncentrační tábor. Podle hnutí 269 vycházejí principy velkochovů ze stejného pocitu nadřazenosti, jako dříve otrokářství či praktiky holokaustu. „Rasovou a pohlavní diskriminaci se již daří postupně eliminovat, ale před tou nejrozšířenější zavíráme oči.“ říká spoluorganizátorka pražské akce Zibová. „Druhová diskriminace je nejkrutější druh útlaku na světě. Je na čase si začít vážit života jako takového a změnit náš přístup k těm, kteří nemluví stejnou řečí, ale bolest cítí stejně, jako my.“ dodává Šindelářová.

Celá myšlenka 269 vznikla v říjnu 2012 v Izraeli, kde si 3 aktivisté nechali rozžhaveným železem veřejně vypálit číslo 269. Symbol anonymního telete degradovaného na pouhé číslo. Cejchování je v mnoha částech světa, včetně České republiky, běžnou praktikou značení chovných zvířat hned vedle tetování. Akt izraelských aktivistů zvedl celosvětovou vlnu solidarity a byl počátkem kampaně, která si dala za cíl rozšířit povědomí veřejnosti o utrpení zvířat.

Kampaň apeluje na širokou veřejnost, aby přestala být vůči krutým praktikám masného, mléčného a vaječného průmyslu lhostejná a začala pro své potřeby využívat pestrou škálu alternativních způsobů stravování, odívání a používání kosmetických produktů.

Naše společnost maso, mléčné výrobky a vejce prakticky vnímá jako hotové produkty. Málokdo se skutečně zamyslí nad tím, co hotovému výrobku, který leží na pultech, předcházelo. Miliardy zvířat žijí v naprosto nepřirozených podmínkách a jsou drasticky zneužívány pro potřeby daných odvětví. V těchto podmínkách se rodí, žije a umírá nejen skot, drůbež a prasata, ale i laboratorní a takzvaná kožešinová zvířata – všechna chována pro uspokojení lidských rozmarů.

Vyjádření k akci ze dne 05/03/13 v Izraeli


Tento akt některých izraelských aktivistů chápeme jako demonstrativní ukázku hrůz, odehrávajících se za zavřenými dveřmi, které lidi dennodenně podporují. Bez povšimnutí  a pozastavení. Izraelští aktivisté tímto chtěli v lidech probudit nechuť a pohoršení a  především šokovat tvrdou realitou.

Věříme, že si i průměrný konzument uvědomí souvislosti. Hlava mrtvého zvířete na  fontáně tryskající červenou vodu, symbolizuje zlomek toho co se děje na jatkách.

Mnoho lidí by mohlo s tímto způsobem nesouhlasit. Proto připomínáme každoroční zabíjení kaprů na ulicích, veřejné zabijačky nebo vystavené kusy mrtvol ve výlohách řeznictví. V těchto případech dětem oči nezakrýváme, proč tedy pohoršení v rámci této akce? Jak už bylo zmíněno, jde o ukázku kruté reality.

Vyjádření Izraelských aktivistů:

Continue reading „Vyjádření k akci ze dne 05/03/13 v Izraeli“

21.3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové/druhové diskriminace

21.3. je Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace. Tento den byl v roce 1933 dokončen první nacistický německý koncentrační tábor a v roce 1960 se konala v Sharpeville v Jihoafrické republice demonstrace proti apartheidu. Účastnilo se jí asi asi 20 000 černošských demonstrantů. Policie zahájila palbu a 69 lidí bylo zabito, 180 zraněno. 21.3. je proto významným dnem boje proti diskriminaci jako takové. Zapojujeme se do boje za odstranění nejrozšířenější diskriminace na světě, a to diskriminace druhové. Je na čase uvědomit si, že tyto hrůzné činy plné utrpení nejsou výsadou lidí. Týkají se všech živých tvorů. Tvorů, kteří cítí bolest stejně jako my a přesto jsme k nim jako lidstvo lhostejní. Musíme konečně převzít plnou zodpovědnost za své chování a vymanit se z koloběhu zneužívání jak lidí, tak zvířat. 269 je číslo největšího holokaustu v dějinách Země. Přidejte se k nám na dukaz soucitu se zvířaty a boje proti lidské pohodlnosti a ignoraci.

Protože dne 18. 12. 2012 proběhla akce, která byla nad očekávání úspěšná a měla ohlas (http://www.facebook.com/media/set/?set=a.505002562865273.115160.504138316285031&type=1),
je nám velkým potěšením všem oznámit, že se dne 21. 3. 2013 uskuteční
další akce pod názvem VŠICHNI JSME 269, tentokrát celosvětového rozsahu.

Smyslem této akce je vyjádření odporu ke zvířecímu otrokářství a
holokaustu. Ukázat lidem, že středověk už měl být dávno za námi, ukázat
lidem že všichni jsme jedno. A jakožto lidé vědomi si této skutečnosti,
dali číslu 269 symbolickou hodnotu 3 izraelští aktivisté, kteří si toto
číslo nechali vypálit do kůže viz. http://www.youtube.com/watch?v=RA4q1pU957c

 

269 Solidarity Day

18. prosince je Mezinárodní den za zrušení otroctví. Otevři Oči se rozhdlo podpořit celosvětovou kampaň, kterou začali tři mladí aktivisté v Izraeli. Ti se nechali veřejně označkovat rozpáleným železem, které se běžně používá pro značení dobytka

 (http://www.youtube.com/watch?v=RA4q1pU957c ).

Číslo 269, které si nechali vypálit na svá těla, vyjadřuje identifikační číslo jednoho z telat ve velkochovu mléčného průmyslu. Stovky lidí byly touto demonstrací šokovány a vyjadřují svou podporu těmto třem aktivistům a jejich myšlence. Rozhodnutí nechat si vytetovat číslo 269 je podle aktivistů formou solidarity a jejím zvěčněním. Pokud jde o bolest a utrpení, jsme si všichni rovni, není zde rozdíl mezi lidmi a zvířaty. „Všichni jsme si v utrpení rovni, a pokud má lidstvo nějakou šanci na přežití a vývoj, musíme si připustit, že útlak slabých – ať už omlouván pohlavím, rasou, nebo druhem – postrádá jakoukoli racionální a zásadní citlivost vůči těm, kteří nemohou křičet naším jazykem, ale cítí bolest stejně jako my“, říká jeden z izraelských aktivistů.

Jaký je účel této události?

Continue reading „269 Solidarity Day“