Ohlédnutí za čtyřmi roky existence 269

Hnutí 269 má za sebou téměř 4 roky své existence. 2. října 2012 se tři aktivisté za práva zvířat nechali veřejně označkovat žhavým železem. Železem, jež mělo tvar 269. Proč zrovna 269? Protože toto číslo nesl na svém uchu jeden býček z mléčné farmy, jehož osud měl skončit na jatkách. Nakonec ale všechno dopadlo jinak.

20206_368838043210907_1908119811_n

Tento náhodně vybraný býček se stal symbolem boje za práva zvířat a jeho číslo se stalo jménem mezinárodního hnutí, které se bleskovou rychlostí rozšířilo po celém světě. Stovky aktivistů nosí na těle jeho číslo, ať již vytetované, či vypálené, jako symbol solidarity se zvířaty a příslušnosti k veganům, kteří se snaží prosadit osvobození zvířat.

Hnutí 269 stihlo za relativně krátkou dobu své existence uspořádat obrovské množstí demonstrací a obhajovat zvířata po celém světě. Česká republika s aktivitou nezůstala pozadu. Akce pravidelně pořádá pražská pobočka 269, v Brně pořádá akce pod hlavičkou 269 Kolektiv pro zvířata. Nově se také letos přidala Ostrava.

    11884661_1012367262128798_2250060909336196954_o

V Praze jsme za dobu našeho působení pořádali nemálo velmi emotivních akcí, které ovlivnily mnoho lidí. Věnovali jsme se tématu velkochovů například akcí Veřejná porážka, při které jsme přiblížili krutost jatek. Akce s názvem Slavnostní večeře zase umožnila spotřebitelům kupujícím maso doslova podívat se svým obětem do očí. Nezapomněli jsme na kohoutky zabíjené vaječným průmyslem, což jsme ukázali demonstrací Oběti vaječného průmyslu.

10697152_931075196924672_6434508955120271935_oNa kožešinová zvířata jsme poukázali akcí S kůži na trh, několika akcemi (1, 2, 3, 4) jsme upozornili také na kruté zacházení s kapry, kteří jsou po tisících zabíjeni okolo Vánoc. Zastali jsme se také zvířat držených v cikusech. Několikrát jsme se přidali k jiným velkým prostetům a podpořili tak další mezinárodní hnutí – například nedávným protestem před indickou ambasádou, či snahou o prosazení zákazu transportu živých zvířat. Akcemi Vymýcení lidské nadřazenosti, Zvíře není zboží a mnoha dalšími jsme se snažili poukázat na to, že není rozdíl mezi různými druhy zvířat – všechna, včetně člověka, jsou cítící a vnímající bytosti. Žádná z nich si nezaslouží trpět a být zneužívána druhými, žádný tvor nesmí být otrokem pro druhé. Mnoho našich aktivistů se také přidalo k řadě již označených lidí cejchem 269. Naše akce jsou šokující, protože je šokující lidská krutost ke zvířatům v živočišném průmyslu.

14207718_1244688925563296_9014770404306774280_o

Hnutí 269 se snaží o úplné osvobození zvířat, protože žádná klec nikdy nebude dost velká a žádná smrt nikdy nemůže být bezbolestná. I nadále se budeme snažit společnosti ukázat, jak obrovské je utrpení zvířat rukou člověka.

14446122_651217141721945_1223760944053961791_n

A jak to dopadlo s býčkem, který začal svůj život s číslem 269? Vyrostl z něj úžasný, zdravý a majestátný býk, který žije v bezpečném a milujícím domově. Kéž by měla takové štěstí všechna zvířata a my již dále nemuseli bojovat za práva všech úžasných, cítících a nevinných bytostí. Dokud však nebudou všechna zvířata svobodná, my za ně budeme dál neúnavně bojovat.

„Miluji (všechna) zvířata“ – jste speciesista?

Většina lidí zná diskriminaci, rasismus, sexismus, všeobecně nadřazenost na základě rasy, náboženského vyznání, pohlaví nebo etnika. Lidé zaručují lidská práva zákony a ústavou, společnost si je vědoma ochrany jednotlivců a jejich základních práv a bezpečnosti. Diskriminace na základě druhu je všeobecnému povědomí mnohem více  vzdálena . Většina lidí si není vědoma existence speciesismu, jehož projevy jsou okolo nás každý den v každé oblasti lidského života a životního prostředí. Speciesismus je  forma diskriminace a nadřazenosti založené na druhové odlišnosti a týká se zvířat a mimolidských bytostí. Je založený na myšlence, že lidská rasa je nadřazená všem ostatním druhům na tomto světě a naší planetě. A tak přesto, že se většina lidí a společností dnes snaží o ukončení diskriminace ostatních lidských bytostí, speciesismus je stále velmi silně zakořeněn v současné společnosti. Je ohrožován pouze malou, ale stále rostoucí, minoritní skupinou veganů a aktivistů za práva zvířat a osvobození zvířat od nadvlády lidské rasy.
Continue reading „„Miluji (všechna) zvířata“ – jste speciesista?“

Každý má své jméno

Každý má své jméno / provokativní demonstrace

2.5.2016, dva dny před dnem památky obětí holocaustu, předvedli v Izraeli aktivisté z organizace 269 Life šokující uměleckou demostraci, která se konala blízko „Yad Vashem“, oficiálního památníku obětí holocaustu.Akce měla za cíl ukázat veřejnosti podobnost mezi holocaustem Židů a holocaustem zvířat. Měla za cíl otevřít oči lidí tak, aby viděli hrůzy, které zvířata prožívají každý den v různých odvětvích lidského průmyslu. Nazýváme se osvícenou společností, ale nedaří se nám vidět podobnosti: zvířata jsou cítící bytosti, která si uvědomují sama sebe. Jejich osobnosti jsou však vymazány. Zvířata jsou očíslována, oddělena od svých rodin a zmasakrována po desítkách a tisícech milionů. Přepravována strašnými způsoby na jatka. Vyděláváme na jejich utrpení, zneužíváme každý centimetr jejich těla, včetně jejich tuku a kůže.

Continue reading „Každý má své jméno“

Izrael – veganský národ

Veganství se v Izraeli rozrůstá rychleji, než v jiných zemích. Důvody, jež k tomu mohou vést, můžete zhlédnout v následujícím krátkém videu, další informace potom v článcích níže. 

Sílícího veganství v Izraeli si všimli také novináři z BBC News, překlad krátkého článku si můžete přečíst v následujících odstavcích. 
 

Continue reading „Izrael – veganský národ“

Světový den laboratorních zvířat

24. dubna je světovým dnem laboratorních zvířat. Po celém světě se za zavřenými dveřmi dějí otřesné pokusy na nevinných bytostech. Po celém světět jsou zvířata bolestivě týrána, pálena, oslepována, nutí je inhalovat jedovaté splodiny, jsou infikována chorobami a na závěr toho všeho jsou zabita, pitvána a vyhozena jako bezcenné odpadky.
Nezapomeňte na tato zvířata, šiřte povědomí o testování na nich a naučte se, jak se přestat podílet na jejich utrpení.

Continue reading „Světový den laboratorních zvířat“

Delfíni mluví jazykem, který jim pomáhá ve společném řešení problémů

U delfínů skákavých bylo pozorováno jakési jektání během spolupráce při řešení složitých hlavolamů – to naznačuje, že mají jistý jednoúčelový typ vokalizace určený k řešení problémů.
Continue reading „Delfíni mluví jazykem, který jim pomáhá ve společném řešení problémů“

Nepodporuješ ALF, protože proč?

Nepodporuješ ALF, protože proč?
Dr. Steven Best
„Svět se posouvá kupředu jen díky těm, kdo se mu postaví.“ Goethe
 
Podporuji Frontu za osvobození zvířat (ALF). Podporuji ničení majetku průmyslů, které masakrují zvířata a znásilňují planetu. Odkdy spadá využívání smrti a ničení mimo rozsah legitimního útoku? Nevěřím, že ničení majetku je násilím, ale i pokud by bylo, je násilí v určitých případech obhajitelné a já budu vždy obhajovat menší násilí před tím větším.
Původ a filosofie ALF
 
„Jsme nenásilná guerilla organizace, naším cílem je osvobození zvířat od všech forem krutosti a pronásledování v rukách lidí.“ Ronnie Lee, zakladatel ALF
„Neublížit našim pokorným bratřím je naší první povinností k nim, ale skončit u toho není dost. Máme vyšší cíl – posloužit jim, kdykoliv to vyžadují.“ Svatý František z Assisi
ALF vyrostl z hnutí loveckých sabotérů v Anglii v 70. letech. Aktivisté přešli od legálních taktik rušení lovu k ilegálním taktikám sabotáže, když je unavily útoky a zatýkání a zatoužili po efektivnějších taktikách. Skupina loveckých sabotérů známá jako Band of Mercy rozšířila svou pozornost na další odvětví vykořisťující zvířata jako vivisekci a začali využívat žhářství jako mocný nástroj k ničení majetku. Dva z jejích vůdců byli v roce 1974 zatčeni a o rok později propuštěni. Z jednoho se stal práskač a opustil hnutí, druhý, Ronnie Lee, prohloubil své přesvědčení a začal novou ultra-militantní skupinu, kterou nazval Fronta za osvobození zvířat a která navždy změní tvář přímé akce. V 80. letech se ALF dostal do USA a nyní jde o mezinárodní hnutí aktivní ve více než 20 zemích.

Krvavá slavnostní večeře 269

Ve čtvrtek 27.8.2015 proběhla na náměstí Republiky v Praze v rámci celosvětové kampaně Respect life slavnostní večeře s cílem představit veřejnosti vedlejší produkt jejich každodenní volby podporovat živočišný průmysl, který krutě vykořisťuje a zotročuje cítící bytosti po celém světě.
Dali jsme lidem možnost podívat se do očí obětem jejich stravovacího návyku, tvorům zmasakrovaných v masném, mléčném a vaječném průmyslu. Připomenuli jsme právo každého jednoho z nás svobodně se rozhodnout a nepodílet se na tomto zločinu. Prokázali jsme poslední úctu těm, kteří o svém utrpení mluvit nemohou, a skrze ně předali poselství o hrůzách předcházejících tomu, než se rozsekané části jejich těl, nebo potrava pro děti, které jim byly ukradeny, či produkty zmrzačujícího šlechtění dostanou na stůl konzumentů, kteří si vybrali zavřít před touto skutečností oči. Akce probíhala za doprovodu autentických hlasů popravovaných zvířat a po ní byla těla uložena k věčnému odpočinku.

fotogalerie z akce: www.facebook.com