Galerie

  • galerie »
  • Vymýcení lidské nadřazenosti 21. 3. 2014

Vymýcení lidské nadřazenosti 21. 3. 2014

Stojíme zde s kápěmi na hlavách. S kápěmi, které vyjadřují systém hodnot založený na víře v nadřazenost bílé rasy. Víře v nadvládu, rasovou segregaci, antisemitismus, rasismus. Tyto vraždy a mučení se děly a dějí pouze na základě slepé víry v nadřazenost. Odmítáme tento systém hodnot postrádající veškerou empatii a sounáležitost s těmi, kteří se od nás jakkoliv liší. Odhazujeme bílé kápě jako vyjádření nesouhlasu s rasovou nesnášenlivostí a nadřazeností. Nehledě na barvu pleti: Bolest je bolest. Krev je krev. Strach je strach. Stojíme zde v řeznických zástěrách potřísněných krví. V zástěrách, které vyjadřují systém hodnot založený na víře v nadřazenost lidského druhu, systém hodnot založený na víře v oprávněnost diskriminace určitého živočišného druhu druhem jiným. Zvířata jsou nevinnými oběťmi světonázoru, podle kterého jsou některé životy hodnotnější než jiné a který tvrdí, že silným je povoleno využívat bezmocné a že slabé je nutné obětovat pro dobro druhých – světonázoru, který se skrýval i za holocaustem. Odhazujeme krvavé zástěry jako vyjádření nesouhlasu s druhovou nadřazeností.