O nás

http://www.269.cz/2015/08/269-gore-gala-dinner.html

Kdo je 269?

269 je tele, které se narodilo na izraelské farmě a jehož osudem bylo vykrmení a následné zabití, aby jeho naporcované tělo mohlo být prodáno v supermarketu nebo v restauraci. 269 je číslo jeho ušní známky, která ho identifikovala jako jedno ze zotročených a bezejmenných hospodářských zvířat bez tváře, která žijí a umírají každý den skryta před našimi zraky a našim svědomím. 269 byl osvobozen a jeho jméno se stalo symbolem celosvětového hnutí.

Co je 269Life?

Hnutí 269 stojí na 3 základních stavebních kamenech, které jsou spolu velmi úzce propojené. Jsou jimi ANTISPECIESISMUS, VEGANSTVÍ a ABOLICIONISMUS.

Veganství není dieta. Není ani o konzumu. Veganství je etický postoj zaměřený proti využívání zvířat, který obvykle vede ke změně ve stravování a spotřebitelských volbách. Ale je nelogické vyvodit, že je veganství samo o sobě jen o stravovacích a spotřebitelských volbách.
Speciesismus je přesvědčení, že nelidská zvířata slouží našemu užitku. Jsou věcmi, které jsou plně v našich rukách. My určujeme jejich hodnotu a právo na život. Slouží nám jako výrobní jednotky, pokusné objekty, zábava, dokazujeme si na nich svoji moc. Jsou našimi otroky. Zbavujeme je životů, svobody a možnosti volby.
MY mezi zvířaty rozdíly neděláme. Ano, lev není kráva a kráva není člověk, ale všichni máme stejné právo na svobodný život.
Veganství a antispeciesismus společně směřují k jedinému cíli, abolicionismu – úplnému osvobození všech zvířat zpod lidského područí.

Jako vegani bojujeme proti využívání zvířat v živočišné produkci – odmítáme konzumaci jejich těl, odmítáme konzumaci a oblékání produktů vyrobených z jejich utrpení. Ani ten sebehumánnější chov nedokáže zajistit to jediné, čemu věříme – že každá bytost má právo na svobodný život. I pokud svým otrokům nasadíme zlaté okovy, stále budou otroky vystavenými naší zvůli a bude je čekat stejná smrt jako ostatní. Proto nejíme maso, mléko, vejce ani med (a to ani z tzv. „humánních“ nebo domácích chovů). Proto se neoblékáme do kůže, kožešin, vlny nebo hedvábí.
Jako antispeciesisté bojujeme proti ponižování zvířat na komodity. K veganským principům tedy přidáváme i veškeré další zneužívání a vykořisťování zvířat.
Bojujeme proti testování na zvířatech, při kterém zvířata zakoušejí kruté utrpení. I přesto, že dávno máme k dispozici alternativy, které by je jejich utrpení zbavily, a i přesto, že dávno víme, že testy na zvířatech nejsou účinné a většinou se mýlí, podrobujeme zvířata utrpení nejen při testování kosmetických a čistících přípravků, ale především při biomedicínských testech. Proto nepoužíváme produkty testované na zvířatech – ať jde o kosmetiku, drogerii, cigarety nebo zbytečné léky.
Bojujeme proti využívání zvířat pro zábavu. Zvířata nejsou hračky a nemáme právo je zavírat proti jejich vůli a nutit je dělat nepřirozené věci, abychom se my mohli pobavit. Zvířata nepatří do cirkusů, zoo ani do akvárií, nejsou dopravními prostředky ani prostředky našich množitelských tužeb. Nejsou to terče, na kterých si můžeme dokazovat svoji převahu a jejichž hlavy si můžeme pověsit nad krb. Proto bojkotujeme cirkusy, zoo i akvária, proto bojujeme proti rybaření a trofejním a dalším lovům, proto bojujeme proti krutým tradicím, proto nejezdíme na koních ani na slonech a proto nepodporujeme zájmové chovy zvířat. Ano, mnozí z nás sdílí domácnost se zvířaty. Ale jde o zvířata zachráněná. Zodpovědně se o ně staráme, aby mohla dožít svůj život v pokoji, ale nemnožíme je a nevyužíváme je pro jakékoliv naše účely. Bereme je jako rovnocenné společníky a nenadřazujeme je nad životy jiných zvířat. Jejich životy patří jen jim!

Nejde nám o uznání ani o naše tužby. Jde nám o zvířata a jejich právo na svobodu a na život! Svých hodnot se držíme a neporušujeme je. Pokud se nedržíte svých hodnot ve chvíli, kdy jsou podrobovány zkoušce, nejsou to hodnoty, je to koníček. Být konzistentním veganem není otázkou osobní čistoty“. Je to otázka morální integrity a nebýt konzistentním veganem a antispeciesistou říká ostatním, že abolicionismus neberete vážně jako základní morální princip.

Dnes je hnutí 269 aktivní v mnoha zemích po celém světě. Pro všechna zvířata požadujeme důstojnost, právo na život a svobodu. Požadujeme konec otroctví, začátek rozvinuté morálnosti a uznání rovnosti všech druhů; směřujeme k začátku nové fáze lidské evoluce a ke konci civilizace založené na zotročování, týrání, ponižování a zneužívání jiných vnímajících bytostí.

Naším cílem je zvýšení povědomí a vzdělání lidstva tím, že ukazujeme nespravedlivé zneužívání, kterému jsou zvířata podrobena. Protože věříme, že zvířata by neměla být zotročena. Protože tato planeta nepatří pouze lidem. A protože je čas uvědomit si, že všechny výmluvy a možná ospravedlnění již pominuly.
STRACH JE STRACH
KREV JE KREV
BOLEST JE BOLEST

Tetováním 269 vyjadřujeme svůj slib držet se těchto hodnot a pomoci ze všech sil v boji za práva všech zvířat.
Pokud chcete vyjádřit svou sounáležitost se zvířaty a bojem za jejich svobodu, ale hodnoty 269 nevyznáváte, prosím zvolte k tetování jiný motiv – takový, který bude vaši nenásilnou cestu vystihovat lépe.

Všechno začalo vypálením čísla 269

2. října 2012 se tři aktivisté za práva zvířat rozhodli, že si na náměstí v Tel-Avivu nechají do těla vypálit rozžhaveným železem číslo 269.  Číslo 269 je označení náhodně vybraného býčka narozeného v jedné izraelské mléčné farmě, jehož osud měl skončit na jatkách.

Tento akt je aktem solidarity a empatie se zvířaty, jež trpí v rukou člověka.  Je to symbolický projev, který se snaží změnit pohled člověka na zvíře. Zvířata jsou celosvětově degradována na pouhá čísla, ačkoli na světě není žádný člověk, jemuž by se takové zacházení s ním samotným líbilo. Je nutné změnit úhel pohledu a uvědomit si, že zvířata jsou úžasné cítící bytosti, pro které je současný systém peklem. Člověk k životu nepotřebuje žádné živočišné produkty a pokud může žít, aniž by ubližovat druhým, proč to neudělat?

Od 2. října 2012 neutekla až tak dlouhá doba, ale vlna aktivismu a souznění s myšlenkou 269 se vzedmula na celém světě.  V mnoha státech se již velký počet lidí rozhodl nechat se označit číslem 269, ať už přímo žhavým železem, či tetovací barvou. Myšlenku, že zvířata tu nejsou pro nás a neměla by být zneužívána a vražděna, začíná chápat stále více lidí. Přidejte se k nám a dobu, kdy jste se podíleli na násilí, nechte za sebou.

1. vypalování v Izraeli:

Vypalování v Praze 26.6. 2013

Fotoalbum zde

Vypalování v Brně 15.5. 2015

Fotoalbum zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *