Bolest za práva zvířat

Brand-575-x-297Nedalo se na ně nemyslet, když se rozpálená cejchovací značka dotkla mého těla. On, úplně vyděšený a stísněný v železné ohradě, s jateční pistolí u spánku. Ona, zlomená a plačící, když od ní odtrhávají její čerstvě narozené dítě, tak jako tomu bylo I u dvou předchozích. A já ležím obličejem na studené zemi, mé vlasy do půlky zad jsou oholené a můj bok je doslova v jednom ohni, jak rozpálený cejch taví vrstvy mého masa. Já jsem se z toho dostala snadno.

Narozíl ode mě, oni takové štěstí neměli. Narozdíl ode mě, oni přišli o život.
Podle statistik amerického ministerstva zemědělství bylo v roce 2012 pouze ve Spojených státech zabito pro jídlo 8,3 miliardy zvířat. Navíc se jedná o dosti podhodnocený údaj, protože statistika nezahrnuje ryby, korýše a další mořské živočichy, králíky a některé další druhy hospodářských zvířat, ani zvířata zabitá pro jejich kožešinu a jiné produkty.
Continue reading „Bolest za práva zvířat“

21.3. – VŠICHNI JSME 269

Ve 40 městech z 20 zemí na 5 kontinentech se dne 21. března koná protestní akce s názvem Všichni jsme 269 a Praha není výjimkou. Tato akce má apelovat na širokou veřejnost, která přehlíží problémy druhové diskriminace.

V Praze začíná na Václavském náměstí od 16 hodin. Přítomni budou profesionální tatéři připraveni zvěčnit symbol sounáležitosti všem příchozím, kterým není lhostejný osud tzv. hospodářských, laboratorních a dalších zotročovaných zvířat. Životy těchto tvorů byly člověkem degradovány na pouhá čísla a spotřební zboží.
Dále proběhne promítání záběrů zneužívaných zvířat, proslov organizátorů a sdělení informací týkajících se záměrů celého hnutí. Pokračování tetovací akce bude od 20 hodin v nedaleké vinárně U Sudu v prostorech „Kruté metro“.

21. březen je Mezinárodním dnem za odstranění rasové diskriminace a také dnem, kdy byl v Dachau dokončen první nacistický koncentrační tábor. Podle hnutí 269 vycházejí principy velkochovů ze stejného pocitu nadřazenosti, jako dříve otrokářství či praktiky holokaustu. „Rasovou a pohlavní diskriminaci se již daří postupně eliminovat, ale před tou nejrozšířenější zavíráme oči.“ říká spoluorganizátorka pražské akce Zibová. „Druhová diskriminace je nejkrutější druh útlaku na světě. Je na čase si začít vážit života jako takového a změnit náš přístup k těm, kteří nemluví stejnou řečí, ale bolest cítí stejně, jako my.“ dodává Šindelářová.

Celá myšlenka 269 vznikla v říjnu 2012 v Izraeli, kde si 3 aktivisté nechali rozžhaveným železem veřejně vypálit číslo 269. Symbol anonymního telete degradovaného na pouhé číslo. Cejchování je v mnoha částech světa, včetně České republiky, běžnou praktikou značení chovných zvířat hned vedle tetování. Akt izraelských aktivistů zvedl celosvětovou vlnu solidarity a byl počátkem kampaně, která si dala za cíl rozšířit povědomí veřejnosti o utrpení zvířat.

Kampaň apeluje na širokou veřejnost, aby přestala být vůči krutým praktikám masného, mléčného a vaječného průmyslu lhostejná a začala pro své potřeby využívat pestrou škálu alternativních způsobů stravování, odívání a používání kosmetických produktů.

Naše společnost maso, mléčné výrobky a vejce prakticky vnímá jako hotové produkty. Málokdo se skutečně zamyslí nad tím, co hotovému výrobku, který leží na pultech, předcházelo. Miliardy zvířat žijí v naprosto nepřirozených podmínkách a jsou drasticky zneužívány pro potřeby daných odvětví. V těchto podmínkách se rodí, žije a umírá nejen skot, drůbež a prasata, ale i laboratorní a takzvaná kožešinová zvířata – všechna chována pro uspokojení lidských rozmarů.

Vyjádření k akci ze dne 05/03/13 v Izraeli


Tento akt některých izraelských aktivistů chápeme jako demonstrativní ukázku hrůz, odehrávajících se za zavřenými dveřmi, které lidi dennodenně podporují. Bez povšimnutí  a pozastavení. Izraelští aktivisté tímto chtěli v lidech probudit nechuť a pohoršení a  především šokovat tvrdou realitou.

Věříme, že si i průměrný konzument uvědomí souvislosti. Hlava mrtvého zvířete na  fontáně tryskající červenou vodu, symbolizuje zlomek toho co se děje na jatkách.

Mnoho lidí by mohlo s tímto způsobem nesouhlasit. Proto připomínáme každoroční zabíjení kaprů na ulicích, veřejné zabijačky nebo vystavené kusy mrtvol ve výlohách řeznictví. V těchto případech dětem oči nezakrýváme, proč tedy pohoršení v rámci této akce? Jak už bylo zmíněno, jde o ukázku kruté reality.

Vyjádření Izraelských aktivistů:

Continue reading „Vyjádření k akci ze dne 05/03/13 v Izraeli“

Interview s Jity Pu

jityUdělali jsme pro vás, kteří se rozhodujete stát vegany, pro  ty kteří pořádně nevědí co znamená číslo 269 a pro  všechny ostatní jako inspiraci nebo podporu pro to co  děláte, rozhovor s těmi kteří žijí tímto životním stylem a nechali si vytetovat číslo 269. Dnes bychom vám chtěli představit Jity Pu.

Pro začátek nám řekni, kdy jsi začala být  veganka/vegetariánka. Co to rozjelo?

Vegetariánka jsem byla 9 let, přišlo to najednou, jako  jakési uvědomění a sounáležitosti se zvířaty.  Vzpomínam,  jak jsem jednoho dne nedokázala vidět rozdíl mezi mými kočkami a třeba kralíkem. Bylo mi jasné, že zabíjet je špatné a to mi stačilo. Dnes se jako veganka děsím toho dlouhého času, kdy jsem neměla potřebu zajímat se o tuto problematiku víc do hloubky – to přišlo až s příchodem na Facebook. Když jsem se rozkoukávala po vege skupinách přišly i informace o tom, co se skrývá za mlékem a vejci – něco mnohem horšího než za masem. Není to jen smrt, ale smrt kterou předchází obrovské utrpení. Tyto informace jsem zpracovávala týden možná dva, víc přechod na veganství nezabral. Nejsem ten typický případ, co viděl Pozemšťany, nebo záběry z jatek. Já se tomu dlouho programově vyhýbala. Moje schopnost vcítění byla dostatečná na noční můry i bez toho. Naopak dnes tyto drastické ukázky reality čas od času shlédnu, jako připomenutí a někdy jako můj osobní způsob jak v tom zvířata „nenechat samotná“…

Ale ty jsi mamina, že ano? Jak bereš veganství vůči dětem? Živíš je veganskou stravou? A nemyslíš si, že by to rozhodnutí mělo být jejich?

Continue reading „Interview s Jity Pu“

21.3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové/druhové diskriminace

21.3. je Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace. Tento den byl v roce 1933 dokončen první nacistický německý koncentrační tábor a v roce 1960 se konala v Sharpeville v Jihoafrické republice demonstrace proti apartheidu. Účastnilo se jí asi asi 20 000 černošských demonstrantů. Policie zahájila palbu a 69 lidí bylo zabito, 180 zraněno. 21.3. je proto významným dnem boje proti diskriminaci jako takové. Zapojujeme se do boje za odstranění nejrozšířenější diskriminace na světě, a to diskriminace druhové. Je na čase uvědomit si, že tyto hrůzné činy plné utrpení nejsou výsadou lidí. Týkají se všech živých tvorů. Tvorů, kteří cítí bolest stejně jako my a přesto jsme k nim jako lidstvo lhostejní. Musíme konečně převzít plnou zodpovědnost za své chování a vymanit se z koloběhu zneužívání jak lidí, tak zvířat. 269 je číslo největšího holokaustu v dějinách Země. Přidejte se k nám na dukaz soucitu se zvířaty a boje proti lidské pohodlnosti a ignoraci.

Protože dne 18. 12. 2012 proběhla akce, která byla nad očekávání úspěšná a měla ohlas (http://www.facebook.com/media/set/?set=a.505002562865273.115160.504138316285031&type=1),
je nám velkým potěšením všem oznámit, že se dne 21. 3. 2013 uskuteční
další akce pod názvem VŠICHNI JSME 269, tentokrát celosvětového rozsahu.

Smyslem této akce je vyjádření odporu ke zvířecímu otrokářství a
holokaustu. Ukázat lidem, že středověk už měl být dávno za námi, ukázat
lidem že všichni jsme jedno. A jakožto lidé vědomi si této skutečnosti,
dali číslu 269 symbolickou hodnotu 3 izraelští aktivisté, kteří si toto
číslo nechali vypálit do kůže viz. http://www.youtube.com/watch?v=RA4q1pU957c

 

269 Solidarity Day

18. prosince je Mezinárodní den za zrušení otroctví. Otevři Oči se rozhdlo podpořit celosvětovou kampaň, kterou začali tři mladí aktivisté v Izraeli. Ti se nechali veřejně označkovat rozpáleným železem, které se běžně používá pro značení dobytka

 (http://www.youtube.com/watch?v=RA4q1pU957c ).

Číslo 269, které si nechali vypálit na svá těla, vyjadřuje identifikační číslo jednoho z telat ve velkochovu mléčného průmyslu. Stovky lidí byly touto demonstrací šokovány a vyjadřují svou podporu těmto třem aktivistům a jejich myšlence. Rozhodnutí nechat si vytetovat číslo 269 je podle aktivistů formou solidarity a jejím zvěčněním. Pokud jde o bolest a utrpení, jsme si všichni rovni, není zde rozdíl mezi lidmi a zvířaty. „Všichni jsme si v utrpení rovni, a pokud má lidstvo nějakou šanci na přežití a vývoj, musíme si připustit, že útlak slabých – ať už omlouván pohlavím, rasou, nebo druhem – postrádá jakoukoli racionální a zásadní citlivost vůči těm, kteří nemohou křičet naším jazykem, ale cítí bolest stejně jako my“, říká jeden z izraelských aktivistů.

Jaký je účel této události?

Continue reading „269 Solidarity Day“